Company Logo

Chun Lam Group (International) Limited

Chun Lam Group (International) Limited

Address

8 Zhen Yuan Road Caiwu Wusha
523857
Dongguan City
China

General Contact Information

http://www.chunlamgroup.com

8618717732441


Per Category Contact Information

Consumer electronics

http://www.chunlamgroup.com
86 18717732441


Contact this company using the form below