Company Logo

Shenzhen Bestart Technology Co., Ltd.

Shenzhen Bestart Technology Co., Ltd.

Address

Guang Xing Yuan Internet Creative Park Building A-220. Xing Ye Road, Bao'an District
518000
Shenzhen
China

General Contact Information

http://www.bestartcn.com

+86 13823708866


Publications by Shenzhen Bestart Technology Co., Ltd.

Per Category Contact Information

Consumer electronics

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866

Engineering and design services

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866

Mobile phone accessories

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866

OEM/ODM

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866

Wireless power technology

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866

Wireless power transmitters for integration

http://www.bestartcn.com/
+86 13823708866


Contact this company using the form below