Company Logo

Shenzhen Lingyi Innovation Tech Co., Ltd.

Shenzhen Lingyi Innovation Tech Co., Ltd.

Address

No. 51-2, Fu-an Xi Road, FuCheng Ao Community Pinghu Street
518102
Longgang, Shenzhen
China

General Contact Information

https://www.ipitaka.com


Per Category Contact Information

Mobile phone accessories

https://www.ipitaka.com


Contact this company using the form below