Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd.

Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd.

Address

Dongiang Industrial Area, Shuikou Town, Huizhou City,
Guangdong Province P.R.
China

General Contact Information

http://www.tenpao.com/

86-752-2312888


Per Category Contact Information

Consumer electronics

http://www.tenpao.com/
86-752-2312888


Contact this company using the form below