Company Logo

Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd.

Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd.

Address

109 Industry Road
353000
Nanping, Fujian
China

General Contact Information

https://www.nanfu.com/

86-4008873599


Per Category Contact Information

Batteries

https://www.nanfu.com/
86-4008873599

Battery chargers

https://www.nanfu.com/
86-4008873599

Consumer electronics

https://www.nanfu.com/
86-4008873599


Contact this company using the form below