Company Logo

Uju Electronics

Uju Electronics

Address

61, 532 Beon-gi Chorog-ro Yanggam-myun HwaSeong City
445932
Gyeonggi-Do
South Korea

General Contact Information

http://www.uju.com/

+82-31-371-3860


Per Category Contact Information

Consumer electronics

http://www.uju.com/
+82-31-371-3860


Contact this company using the form below