Company Logo

Uju Electronics

Uju Electronics

Address

61, 532 Beon-gi Chorog-ro Yanggam-myun HwaSeong City
445932
Gyeonggi-Do
South Korea

General Contact Information

http://www.uju.com/

+82-31-267-3346


Per Category Contact Information

Automotive Industry

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Coils and magnetic shielding

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Consumer electronics

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Engineering and design services

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Mobile phone accessories

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

OEM/ODM

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Wireless power technology

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346

Wireless power transmitters for integration

http://www.uju.com/
+82-31-267-3346


Contact this company using the form below