Sunwoda Electronics Co., Ltd. (Shenzhen Precise Testing Technology)

Sunwoda Electronics Co., Ltd. (Shenzhen Precise Testing Technology)

Address

No. 2 Yihe Road Shilong Community Shiyan Street Baoan District
518108
Shenzhen City
China

General Contact Information

http://www.sunwoda.com/en/

+86-755-29516888-3131


Per Category Contact Information

Batteries

http://www.sunwoda.com/
86-755-29516888-3131

Battery chargers

http://www.sunwoda.com/
86-755-27623775-3902

Coils and magnetic shielding

http://www.ptl-global.com/
+86-755-23084910-3131

Consumer electronics

http://www.sunwoda.com/
86-755-27623775-3902

Engineering and design services

http://www.sunwoda.com/
86-755-27623775-3902

Mobile phone accessories

http://www.sunwoda.com/
86-755-27623775-3902

Test labs and test tools

http://www.ptl-global.com/
+86-755-23084910-3131

Wireless power technology

http://www.ptl-global.com/
+86-755-23084910-3131


Contact this company using the form below