Fuzhou Rockchip Electronics Co. Ltd.

Bldg. #18 District A Fuzhou Software Park Fuzhou
350003
Fujian
China

General Contact Information

http://www.rock-chips.com/
+86-21-33782788 xt 8023

Per category contact information

Consumer electronics

http://www.rock-chips.com/
+86-21-33782788 xt 8023

To contact this company, please use the contact form below