Fuzhou Rockchip Electronics Co. Ltd.

Fuzhou Rockchip Electronics Co. Ltd.

Address

Bldg. #18 District A Fuzhou Software Park Fuzhou
350003
Fujian
China

General Contact Information

http://www.rock-chips.com/

+86-21-33782788 xt 8023


Per Category Contact Information

Consumer electronics

http://www.rock-chips.com/
+86-21-33782788 xt 8023


Contact this company using the form below